É un creador multidisciplinar que, na actualidade, desenvolve a súa labor arredor dunha poética (escrita e escénica) na que se aprecia a pegada indeleble da súa formación en estudos de filosofía. As súas creacións, de carácter intimista e autorreferencial, poñen o foco na indecibildade das sensacións que afogan ás persoas pensándose a si mesmas; persoas que reflexionan acerca do lugar que ocupan no mundo e mais tamén do xeito no que éste habita os corpos individuais.
DOSSIER SAMUEL
SAMUEL MERINO
DOSSIER POMBA & BOATO
É un creador multidisciplinar que, na actualidade, desenvolve a súa labor arredor dunha poética (escrita e escénica) na que se aprecia a pegada indeleble da súa formación en estudos de filosofía. As súas creacións, de carácter intimista e autorreferencial, poñen o foco na indecibildade das sensacións que afogan ás persoas pensándose a si mesmas; persoas que reflexionan acerca do lugar que ocupan no mundo e mais tamén do xeito no que éste habita os corpos individuais.
DOSSIER SAMUEL
SAMUEL MERINO
DOSSIER POMBA & BOATO