Vida útil da porcelana é un recit al mul timed ia, l evado a cabo polas poetas Silvia Penas e Samuel Merino, que propón a cr eación como unha vía de autoficción. Consciente s de qu e as grande s pregunta s da existenci a tiveron, teñen e terán, dun xe ito ou outro, respostas a través do discurso, propoñemos o discurso poético como linguaxe última a través da ca l experimentar o mundo. O cerne temático desta propost a é a problemática arredor da imaxe corporal, que moitas vec es desemboca nos chamados trastornos de alimentación e no utros tipos de violencia sobre os corpos.
DOSSIER
VIDA ÚTIL DA PORCELANA
VIDA ÚTIL DA PORCELANA
Vida útil da porcelana é un recit al mul timed ia, l evado a cabo polas poetas Silvia Penas e Samuel Merino, que propón a cr eación como unha vía de autoficción. Consciente s de qu e as grande s pregunta s da existenci a tiveron, teñen e terán, dun xe ito ou outro, respostas a través do discurso, propoñemos o discurso poético como linguaxe última a través da ca l experimentar o mundo. O cerne temático desta propost a é a problemática arredor da imaxe corporal, que moitas vec es desemboca nos chamados trastornos de alimentación e no utros tipos de violencia sobre os corpos.
DOSSIER